Ngành Công Nghệ Thông Tin

Nghề nghiệp Công nghệ thông tin : Tìm hiểu nghề kỹ sư máy tính

Thao tác của các kĩ sư máy tính phải nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể. Đối mặt với sự mất kiên nhẫn của

Nghề nghiệp Công nghệ thông tin : Tìm hiểu nghề quản lý dự án (Project Manager)

Giữ mối quan hệ thường xuyên với khách hàng và các nhà dịch vụ. Họ biết cách bán ý tưởng và nêu luận điểm; có

Nghề nghiệp Công nghệ thông tin : Tìm hiểu nghề quản lý hệ thống thông tin & dữ liệu

Phản ứng nhanh: khi gặp phải các vấn đề về truy cập cơ sở dữ liệu, nhà quản lí phải có khả năng giải quyết

Nghề nghiệp Công nghệ thông tin : Tìm hiểu nghề kỹ sư phần mềm

Nghề này không làm việc đơn độc như suy nghĩ của phần đông người, kỹ sư phần mềm tin học phải giữ liên lạc thường

Nghề nghiệp Công nghệ thông tin : Tìm hiểu nghề quản lý hệ thống mạng

Sẵn sàng: Dành thời gian để lắng nghe người dùng và đáp ứng nhu cầu của họ chiếm phần lớn thời gian của chuyên viên