Nghề nghiệp Công nghiệp – Cơ khí – Tự động hóa : Tìm hiều nghề kỹ sư luyện kim

Những tập đoàn công nghiệp kim loại đã và đang ráo riết tuyển dụng các kỹ sư để giám sát quá trình sản xuất.


Dựa trên những mục tiêu về số lượng, chất lượng, thời gian và chi phí, các kỹ sư sẽ tổ chức luyện kim và sản xuất kim loại.
Công việc này đòi hỏi các kỹ sư độ chính xác tuyệt đối và một óc phân tích tốt, phải có khả năng quản lý nhóm, thông thạo trong việc điều khiển các phần mềm quản lý hỗ trợ sản xuất tích hợp trên máy tính và sản xuất (tự động hóa, điều tiết, quá trình kiểm soát).
Những tập đoàn công nghiệp kim loại đã và đang ráo riết tuyển dụng các kỹ sư để giám sát quá trình sản xuất.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *